Top 10 handsome male character in Anime

1.Satoru Gojou 

2. Levi Ackerman 

3. Itachi Uchiha

4.Kakashi Hatake 

6. Yuji Itadori 

7. Tanjiro Kamado 

8. Sasuke Uchiha 

9. Loid Forger 

10. Ken Kaneki